Pomoc k programoju Firefox

Firefoxu njewopśimujo pomoc. Město togo musyśo k pomocy online hyś. Jo mjaztym wjele nastawkow pomocy, kótarež su do dolnoserbšćiny pśełožone, njepśełožone nastawki se górnoserbski pokazuju.

Móžośo za to pak adresu https://support.mozilla.org/dsb/products/firefox do adresowego póla zapódaś pak na symbol z tśimi grědami kliknuś, pótom we wócynjajucem se woknje dołojce na symbol z pšašakom kliknuś a Firefox - Pomoc wubraś. Skóńcnje móžośo hyšći z pšaweju myškoweju tastu na rejtarkowu rědku kliknuś, pótom na zapisk Menijowa rědka, aby ju pokazał a z menija Pomoc zapisk Firefox - Pomoc wubraś.

Webboki

Su wšake webboki, źož móžośo pomoc za Firefox namakaś, na pś.

Blogi

 • soeren-hentzschel.at/ (nimski) - Sörena Hentzschelowy blog, informěrujo wó wšom dowokoła Firefox a Mozilla
 • Forumy

  Foruma stej na pś.:

  Diskusijne kupki

  Móžośo na pś. slědujuce diskusijne kupki wužywaś:

  • de.comm.software.mozilla.browser (wšykno k wobglědowakoju)
  • de.comm.software.mozilla.misc (powšykne temy)
  Za tych luźi, kótarež se za wuwiśe wobglědowaka Firefox zajmuju, pótakem na pś. za tak pomjenowane "nocne" wersije (engelski: nightly builds) jo hyšći:
  • de.comm.software.mozilla.nightly-builds

  IRC bachtanje

  • Na kanalu #firefox na serwerje irc.mozilla.org źo wšykno wó program Firefox (engelski)