KEDŹBU! Nowy! Hornjoserbski Firefox 70.0 je wušoł! Sćehnjenske wotkazy na tutej stronje nalěwo.

Hornjoserbski Firefox instalować

 1. Serbske wersije instalować
 2. Wšě hornjoserbske wersije Firefox za Windows, Linux a Mac OS X namakaće pod adresu https://www.mozilla.org/hsb/firefox/all/ pod zapiskom Upper Sorbian.

  • Instalacija pod Windowsom

  Windowsowa wersija steji jako exe-dataja k dispoziciji, jenož alfawersije (wersijowe mjeno Aurora) móžeće tež jako zip-dataju sćahnyć.

  Sćehńće aktualnu exe-dataju Firefox Setup 70.0.exe do rjadowaka swojeje wólby, přeńdźće do tutoho rjadowaka a klikńće dwójce na dataju. Instalacija so startuje, slědujće instalowanski proces a wuzwolće požadane opcije.

  • Wupakowanje archiwa tar.bz2 za Linux

  Za Linux stejetej dwě wersiji k dispoziciji, za 32-bitowy a za 64-bitowy Linux.

  Pod Linuxom wupakujeće archiwowu dataju tar.bz2 z konsole abo terminalneho wokna. Podajće so do ciloweho zapisa z přikazom cd <cilowy zapis> a zapodajće:

  tar -xvjf firefox-70.0.tar.bz2

  do zapodatneje namołwy. Móžeće wězo tež pakowanski program swojeje Linuxoweje distribucije wužiwać.

  Kedźbu: Jeli archiw njeinstalujeće do zapisa "Home", ale do druheho zapisa, trjebaće prawa administratora! Móžeće za to z konsole abo terminala přikaz su zapodać. Dyrbiće potom swoje administratorowe hesło zapodać. Alternatiwnje móžeće so při startowanju Linuxa jako root přizjewić. Podajće so potom do zapisa, hdźež su nětko wupakowane dataje a startujće program Firefox přez klikńjenje na dataju "firefox" (bjez datajoweje kóncowki!)

  • Wupakowanje archiwa dmg za Mac OS X

  Serbska instalaciska dataja w formaće dmg předleži. Sćehńće dataju Firefox 70.0.dmg do někajkeho rjadowaka na swojim ličaku a klikńće dwójce na tutu dataju.

 3. Hornjoserbski rěčny pakćik za Firefox instalować
 4. Nawod za instalaciju namakaće na tutej stronje.